Preview Mode Links will not work in preview mode

Løsningens labyrint – advokaters erfaringer med mediation


Jun 25, 2019

Malene Eigtved arbejdede en gang som dommer, så blev hun advokat og mediator og mindre fordømmende. Et rarere menneske. Lyt med!