Preview Mode Links will not work in preview mode

Løsningens labyrint – advokaters erfaringer med mediation


Jul 1, 2019

Når folk har en konflikt, bliver de så irriterede på hinanden, at de opgiver at kommunikere fornuftigt. Mød advokat og mediator Finn Lænkholm der har mødt tonsvis af irriterede mennesker.